Go to top

PLANS ESTRATÈGICS I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT

Desenvolupament de plans estratègics corporatius pragmàtics, executables i centrats en els resultats finals.

Estudiarem el teu cas, les particularitats del teu negoci, el sector de mercat en què treballes, les tendències i la competència. Alhora, considerarem les preferències, els hàbits de compra i el perfil del teu client actual i potencial . Així, definirem un Pla d’Acció detallat que estableixi la forma més adequada d’assignar eficaçment els recursos de què disposes a les oportunitats detectades i t’acompanyaré en el procés d’implementació.

Treballem pel desenvolupament empresarial, el qual, té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses a través de la planificació i execució d’accions, encaminades a aconseguir uns objectius específics i concrets.

Alguns dels principals factors a considerar en aquest sentit són, l’estratègia i posicionament corporativa, la gestió interna, la comunicació i comercialització i la digitalització, entre d’altres.

MILLOREM EL RENDIMENT I POSICIÓ COMPETITIVA DE L’EMPRESA

Anàlisi i planificació

ESTRATÈGIA

SÒLIDA

Prendrem decisions estratègiques en relació al mercat i el client potencial per  assolir el ple potencial econòmic i l’avantatge competitiu del teu negoci. Definirem les prioritats que impulsin els resultats.

PROCESSABLE

Proporcionarem un enfocament adaptable a les diferents unitats de negoci i a tots nivells. Implementarem el Pla d’Acció de la mà de l’empresa,  implicada i compromesa en tot el procés.

PERDURABLE

Per tal de garantir la flexibilitat i adaptabilitat de l’empresa als canvis de l’entorn i anticipar adequadament el risc, considerarem de forma especial el llarg termini i les macrotendències.

PLANS ESTRATÈGICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Amb més d’una trentena d’estudis realitzats en col·laboració amb els ens locals municipals i supramunicipals, així com amb associacions de comerciants del territori, donem suport al teixit comercial urbà a través de l’elaboració d’estudis diversos d’entre els quals destaquen Plans Estratègics Territorials, Plans de Dinamització Comercial Local i Plans Sectorials, entre d’altres.

Els Plans estratègics promouen accions enfocades a aconseguir una millora de la situació competitiva del sector comercial i empresarial al territori.

CONTACTA'M I PARLEM!

  • Barcelona i Terrassa
  • 696131796
  • ariadna@gekko.cat
Trobem-nos i fem una primera valoració del teu cas, sense cost ni compromís!

FES UNA CONSULTA!