Go to top

START UPS: PREPARACIÓ I ACCÉS A FINANÇAMENT

L’èxit de les start ups depén en bona mesura de la seva capacitat d’aixecar capital per a desenvolupar el seu model de negoci. 

Ajudem a les start ups a preparar les rondes de finançament i propicien que disposin dels suport i discurs adequat per presentar-se com una opció d’inversió atractiva..

CRÉIXER AMB LA SEDUCCIÓ DE L’INVERSOR

PREPARACIÓ I ACCÉS A LA INVERSIÓ

CONSULTORIA I GESTIÓ DOCUMENTAL 

Assessorament tant en relació amb l’estratègia de market access i comercialització, com pel que fa a l’estratègia de sortida i els aspectes financers que s’hi vinculen, amb l’objectiu de dotar a la Start Up d’un Pitch i un Pager optimitzats per a poder presentar als inversors.

CAPTACIÓ D’INVERSIÓ PRIVADA

Una vegada superada la fase de consultoria, s’iniciarà la fase de cerca del lead investor.

Una vegada aconseguit el lead investor es procedirà al tancament de ronda a amb el suport del Col·legi d’Economistes.

CAPTACIÓ D’INVERSIÓ PÚBLICA

De forma paral·lela a la captació d’inversió privada, es podrà preparar i fer la gestió documental per a la captació d’inversió pública, especialitzada en ENISA. 

ENISA és línia de finançament no dilutiu específic per a finançar projectes innovadors.

 

PLA D’EMPRESA PER A START UPS, PIMES I EMPRENEDORS

Assentarem i estructurarem les idees i objectius del teu projecte a partir d’una anàlisis acurada i realista de la informació que ens permetrà determinar el valor econòmic que pretén generar i comprovar la seva viabilitat abans de la posada en marxa.

 Demostrar la viabilitat del teu projecte a nivell extern mitjançant un pla d’empresa és un requisit fonamental que exigeixen les entitats financeres, futurs socis i inversors. El Pla d’empresa és la millor carta de presentació.

CONTACTA'M I PARLEM!

  • Barcelona
  • 696131796
  • ariadna@gekko.cat
Trobem-nos i fem una primera valoració del teu cas, sense cost ni compromís!

FES UNA CONSULTA!