Go to top

MILLORA DE LA COMPETITIVITAT

El desenvolupament empresarial té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses a través de la planificació i execució d’accions, encaminades a aconseguir uns objectius específics i concrets.

Alguns dels principals factors a considerar en aquest sentit són, l’estratègia i posicionament corporativa, la gestió interna i la digitalització, entre d’altres.

CRÉIXER AMB LA SEDUCCIÓ DEL CLIENT

DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

ESTRATÈGIA CORPORATIVIA

Analitzarem els diferents àmbits de l’empresa, el mercat i les tendències per detectar oportunitats vinculades a canvis d’estratègia empresarial que facin viable el creixement corporatiu.

Es valoraran aspectes com la diversificació de l’oferta o del perfil del client, el desenvolupament d’una proposta de valor diferenciada o  la cerca d’escalabilitat, entre d’altres.

GESTIÓ INTERNA

La comptabilitat analítica ens facilita extreure conclusions precises al voltant de la rendibilitat de les diferents línies de negoci o segments de mercat amb els que treballem i ens permet prendre decisions estratègiques que ens facilitin una millora competitiva.

Alhora, cal considerar també l’organització i gestió de l’equip de treball o l’adequació dels processos interns, entre d’altres.

DIGITALITZACIÓ

En l’actualitat, la digitalització és una eina rellevant a tenir en compte per tal millorar les dinàmiques internes i relacionals de les empreses.

Cal valorar, no només quina és la presència de l’empresa a internet i com es treballa el màrqueting digital, sinó també, quin ús es fa dels canals de venda online i el grau de digitalització dels processos interns i el seu impacte en la productivitat.

PLA D’EMPRESA PER A START UPS, PIMES I EMPRENEDORS

Assentarem i estructurarem les idees i objectius del teu projecte a partir d’una anàlisis acurada i realista de la informació que ens permetrà determinar el valor econòmic que pretén generar i comprovar la seva viabilitat abans de la posada en marxa.

 Demostrar la viabilitat del teu projecte a nivell extern mitjançant un pla d’empresa és un requisit fonamental que exigeixen les entitats financeres, futurs socis i inversors. El Pla d’empresa és la millor carta de presentació.

CONTACTA'M I PARLEM!

  • Barcelona
  • 696131796
  • ariadna@gekko.cat
Trobem-nos i fem una primera valoració del teu cas, sense cost ni compromís!

FES UNA CONSULTA!