Go to top

PLANS DE MÀRQUETING

La font de creixement de la nostra empresa són els clients.
Treballarem per la consecució d’un augment sostenible de clients mitjançant la planificació d’accions de màrqueting que consideren l’anàlisi i definició de les polítiques d’empresa vinculades amb el preu, la distribució, la comunicació i el producte o servei.

CRÉIXER AMB LA SEDUCCIÓ DEL CLIENT

Elaborar un pla

MÀRQUETING PER

ATRAURE EL CLIENT

Comprendre les necessitats del client i el seu comportament d’acord amb una investigació de mercat seriosa, ens permet realitzar una segmentació accionable des del punt de vista dels resultats i així, realitzar inversions eficaces allà on donen majors resultats.

DEFINIR LA POLÍTICA DE PREUS

Fixar els preus de productes o serveis de forma acurada considerant l’adequat equilibri entre; el posicionament de la competència, les necessitats de l’empresa a curt, mitjà i llarg termini, les seves particularitats i els seus elements diferenciadors, el mercat local i nacional, així com el client potencial.

ALINEAR MARCA I PRODUCTE

Alinear l’estratègia de producte/servei i marca amb els objectius empresarials és l’eina necessària per a garantir que les inversions estan generant els majors rendiments possibles i reforcen el posicionament de la marca, ajudant-nos així a construir una base de clients lleials. 

PLA D’EMPRESA PER A START UPS, PIMES I EMPRENEDORS

Assentarem i estructurarem les idees i objectius del teu projecte a partir d’una anàlisis acurada i realista de la informació que ens permetrà determinar el valor econòmic que pretén generar i comprovar la seva viabilitat abans de la posada en marxa.

 Demostrar la viabilitat del teu projecte a nivell extern mitjançant un pla d’empresa és un requisit fonamental que exigeixen les entitats financeres, futurs socis i inversors. El Pla d’empresa és la millor carta de presentació.

CONTACTA'M I PARLEM!

  • Barcelona
  • 696131796
  • ariadna@gekko.cat
Trobem-nos i fem una primera valoració del teu cas, sense cost ni compromís!

FES UNA CONSULTA!