Go to top

PLANS DE CREIXEMENT A MIDA

Escull el Pla de Millora que més s’ajusti al teu perfil.
Ajustem els nostres serveis a les principals necessitats d’ Start Ups, PIMES i emprenedors amb l’objectiu d’impulsar negocis i millorar-ne la competitivitat.

MILLORA LA COMPETITIVITAT DEL TEU NEGOCI
IMPULSA EL TEU PROJECTE

Elaborar un pla

PLANS A MIDA

START UPS

Anàlisi i adequació de documents Pitch i Pager
+
Revisió de l’estratègia market access, comercial i màrqueting
+
Plantejament de l’estratègia de ronda i captació de lead investor i següents

A partir de 800€ + variable a èxit

PIMES

Anàlisi interna de l’activitat i detecció d’estratègies i eines de millora de la competitivitat de l’empresa
+
Definició d’un pla estratègic i pla d’acció a 2 anys
+
Suport a la implementació.

A partir de 1.000€

EMPRENEDORS

Revisió, avaluació i orientació de l’idea de negoci.
+
Anàlisi de les àrees del negoci, de la gestió interna a la comunicació, i plantejament estratègic de les mateixes
+
Pla d’accio i suport en el desenvolupament del pla d’empresa per a guiar l’activitat

A partir de 1000€. 

PLA D’EMPRESA PER A START UPS, PIMES I EMPRENEDORS

Assentarem i estructurarem les idees i objectius del teu projecte a partir d’una anàlisis acurada i realista de la informació que ens permetrà determinar el valor econòmic que pretén generar i comprovar la seva viabilitat abans de la posada en marxa.

 Demostrar la viabilitat del teu projecte a nivell extern mitjançant un pla d’empresa és un requisit fonamental que exigeixen les entitats financeres, futurs socis i inversors. El Pla d’empresa és la millor carta de presentació.

CONTACTA'M I PARLEM!

  • Barcelona
  • 696131796
  • ariadna@gekko.cat
Trobem-nos i fem una primera valoració del teu cas, sense cost ni compromís!

FES UNA CONSULTA!