Go to top

COMUNICACIÓ CORPORATIVA

La nostra comunicació determina com som percebuts pels altres.
Dissenyo plans d’acció que comuniquin de forma efectiva i d’acord als objectius de l’organització i que consideren tant l’entorn online com l’offline per tal que aquests dos entorns es retroalimentin i potenciïn mútuament.

Pla de comunicació corporativa per PIMES, autònoms i emprenedors.

No importen les dimensions del teu negoci o projecte, siguis una PIME, un atònom o un emprenedor, en un mercat altament competitiu com l’actual és indispensable comptar amb un Pla de comunicació estratègic que garanteixi que la nostra proposta sedueix al client ideal.

COMUNICAR DE FORMA EFICIENT EL NOSTRE POSICIONAMENT

Dissenyar un pla de

COMUNICACIÓ ESTRATÈGICA

PLA DE COMUNICACIÓ

Definit el marc estratègic, els objectius empresarials i de comunicació i el públic, construïm un pla de comunicació a mida, que considera missatges, to, canals, programació, recursos i seguiment, tant de les accions online com offline, les quals es plantejaran de forma que es retroalimentin i potenciïn mútuament.

MARKETING A CERCADORS

Oferim serveis de SEO i SEM centrats a conseguir que el teu web aparegui en les cerques que realitzen els teus clients potencials. Incrementem així les possibilitats de venda dels teus productes o serveis en tant els fem visibles per a aquells que sol·licitin informació en cercadors que coincideixi amb els teus objectius de negoci.

IMPLEMENTACIÓ

Implementem les estratègies de comunicació i vetllem perquè totes les accions es retroalimentin i mantinguin plena coherència amb els objectius de l’organització. Considerem des de la imatge corporativa a l’organització d’esdeveniments passant pel disseny web o la gestió de xarxes socials, entre altres.

CONTACTA'M I PARLEM!

  • Barcelona
  • 696131796
  • ariadna@gekko.cat
Trobem-nos i fem una primera valoració del teu cas, sense cost ni compromís!

FES UNA CONSULTA!