Go to top

EL CLIENT COM A FONT DE CREIXEMENT

Treballem per la consecució d’un augment sostenible de clients mitjançant la planificació d’accions que consideren les polítiques de preu, distribució i comercialització, comunicació i producte o servei.

No importen les dimensions del teu negoci o projecte, siguis una PIME, un atònom o un emprenedor, en un mercat altament competitiu com l’actual és indispensable comptar amb un Pla estratègic que garanteixi que la nostra proposta sedueix al client potencial.

COMUNICAR DE FORMA EFICIENT EL NOSTRE POSICIONAMENT

MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ

MÀRQUETING

Comprendre les necessitats del target, el seu comportament i hàbits de compra i consum ens permet realitzar una segmentació accionable des del punt de vista de resultats.

Cal alinear la marca i el producte o servei per desenvolupar un posicionament consistent en coherència al qual, planificar accions eficaces pel que fa a la consecució dels objectius prèviament fixats.

COMUNICACIÓ

Com comuniquem el nostre valor diferencial, posicionament i allò que és rellevant pel client, és essencial per a seduir-lo. Cal ser precisos i assertius no només pel que fa al missatge, sinó també en la selecció de canals i suports a emprar.

És especialment rellevant, poder comptar amb els col·laboradors especialistes i adequats, que desenvolupin un pla d’acció i mesurin l’impacte i el retorn de la inversió.

COMERCIALITZACIÓ

Desenvolupar una estratègia de comercialització consisteix a planificar una bateria d’accions per a cada un dels segments de clients definits, amb el clar objectiu d’augmentar la nostra quota de mercat o donar a conèixer nous productes o serveis.

Es valoraran aspectes com la tipologia d’organització comercial, els canals i costos de distribució o l’estructura i gestió dels equips comercials, entre d’altres.

CONTACTA'M I PARLEM!

  • Barcelona
  • 696131796
  • ariadna@gekko.cat
Trobem-nos i fem una primera valoració del teu cas, sense cost ni compromís!

FES UNA CONSULTA!